Ochrana súkromia

RABATT.sk dbá na ochranu osobných údajov. Údaje, ktoré zhromaždíme, používame na poskytovanie vami požadovaných služieb a informácií. Naše služby môžu zahŕňať zobrazovanie prispôsobeného obsahu a reklamy. Vaše údaje používame výhradne na to, aby sme vás mohli informovať o produktoch, službách a akciách realizovaných v súvislosti s projektom RABATT. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nie sú určené tretím stranám a sú určené výhradne pre potreby portálu RABATT.sk.
Ak ste obdržali akékoľvek marketingové informácie týkajúce sa RABATTu a neželáte si zasielanie, kontaktujte nás na info@rabatt.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.