Rabatt SMS marketing

Marketingové promo akcie sú nevyhnutné pre úspech vašej reštaurácie. Aj keď máte veľa možností - od novín až po e-mail - žiadny z týchto marketingových nástrojov vám neponúka taký priamy a osobný dosah ako SMS marketing!
RABATT je jednoduchý, lacný a vysoko efektívny spôsob, ako priviesť zákazníkov do vašej reštaurácie znovu a znovu. Zvýhodnené ponuky cez SMS majú veľmi vysokú odozvu, pretože sú priame, lokálne a ponúkajú skutočnú hodnotu.

 

SMS marketing